^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
Signatur- och logotypförteckning • Kanske inte den du trodde

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Top Top

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top

Signe Aspelin (SA) (1881-1961)

Signe Aspelin
ur Sven Walléns samling
2022-010^027 {AEK, nr 1511}
 
Top Top

 B

Gustav Bagge (1839-1915)


2023-0002^609 {JFF nr 121} [handräckt]

   
E. Beausang (kan vara Jeanne Beausang?)

2022-1663^1248 {F. Gustavson, Gbg} [GOTTNE 24/12 1908]
 
Top Top

E. E-n (skulle kunna tolkas Elsa Ekman-Eurén, men hon föddes 1891 och mitt tidigaste E. E-n-kort är postgånget 1905), saknar oftast förlagsangivelse men har OEK och SvLit

E. E-n
ur Sven Walléns samling
2017-087
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2022-0006
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2022-713^1092 {förlag ej angivet, nr 5612 K} [ELLENÖ 18/4 1908]
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2021-0017
K. G. E-n kan vara K. G. Ericsson. Kolingen i olika situationer. Utgiven på CvN och Hallandia 1902-1903

2022-0493^1644 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 389, 3.116} [epg]

Kolingen i Hamburg - Här är mig godt att vara, tjö.


2022-1612^1762 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 391, 3.114} [oanvänt]

Kolingen vid Polen. "Jädrar å' konfirmander, jag tror dom inte har några bolagsvärdshus häruppe, å' jag som så godt kunde behöfva en nubbe nu"


2022-1830^1642 {Konstförlaget Hallandia, nr 368} [handräckt]

Landtbon: "Se där ä två kärringa' som reser te' blåkulla". Kvantingen: "Ja, de' ä' en sabla trafik dit nu, så farbror behöfver inte va' rädd att inte få fint ressällskap".


2022-1877^1744 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 403, 3.112} [epg]

Kolingen i Stockholm. Återkommen från sin resa till kontinenten. "Borta ä' bra, men hemma bäst"


2022-2579^1350 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 400, 2.154} [DEFVELSTORP 24/11 1902]

"Kofvan är ej gjord att spara, kofvan den skall rulla bara", sa kolingen, köpte en 2 öres pinne


2023-511^1305 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 458} [FALKÖPING 5/4 1903]

Sista biten kommer nu, "Kolingen" ni känner ju?

 
Top Top

Albert Engström (1869-1940) har en egen sida >>>

Top Top

Edvard Forsström (1854-1934)

Edvard Forsström

2021-781^1585 {AEK, № 5} [STOCKHOLM 6/2 1902]
Edvard Forsström
ur Sven Walléns samling
2020-035^132 {AEK, № 6} [ROPPERED 16/4 1902]
Top Top

Max Hänel
 
I min samling finns vykort från bl.a följande förlag:

Axel Eliassons konstförlag, Stockholm; Engman & Comp.; Granbergs Konstindustri Aktiebolag Sthlm; John Fröberg, Finspong; Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm; Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst., Malmö


2023-603^1553 {(OEK} [JERNA 16/2 1907]


2023-0604^1555 {AEK, nr 837} [STOCKHOLM 19/4 1908]


2023-719^1849 {GKA, nr 2024} [BILLESH. GRUFVA 30/12 1913]

Top Top

Victor Jernbergh har en egen sida >>>   

Th Johansson (Th.J) har en egen sida >>>   
Top Top

Ragnar Ljungman RL


2022-0710^1573 {G. L. A.} [...P 68 D 9/12 1902]
   
Vilh. Ljungman, CVL


2022-0347 bild sign skan-0569


2022-0347^0569 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 7122} [STOCKHOLM 1/1 1911]
 
LS-dt


2023-0775^1993 {Stender, København-Stockholm} [STOCKHOLM 23/12 1908]

2023-0776^1995 {Stenders förlag, Stockholm} [UPSALA 24/12 1909]
 
Top Top

Carl Meurling (1879-1929)

Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag
ur Sven Walléns samling
2022-1389^1134 {J. O. Ö. & S., nr 1036} [EDANE 25/4 1903]
Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag

2022-2621^003 {J. O. Ö. & S., nr 1030} [BARKÅKRA 5/10 1904]
Carl Meurling
ur Sven Walléns samling
2021-1767^1074 {J. O. Ö. & S., nr 1039} [HARDEBERGA 26/3 1910]
 
Top Top

Einar Nerman (1888-1983) har en egen sida >>>

Tage Nilsson (T.N.) (1865-1908) har en egen sida >>>    
Brita Nyström ()
Brita Nyström
ur Sven Walléns samling
2016-029
   
Jenny Nyström (1854-1946) har en egen sida >>>
Top Top

Thorvald Rasmussen (TR-n) (1850-1919) har en egen sida >>>

Top Top

K. Schumacher (ingen ytterligare information om vem det var)

K. Schumacher

2021-291^856 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 7} [PKXP 64 C 20/3 1913]
K. Schumacher

2021-849^1242 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 9} [S... (oläslig)]
K. Schumacher

2022-1865^1656 {Svenska Litografiska, Stockholm, nr Serie 107 N:o 2} [CHARLOTTENBERG 11/4 1912]
 
Lydia Skottsberg (1877-1948)


2023-1234 bild sign skan-7001


2023-1234^7001 {Stenders förlag} [STOCKHOLM 22/12 1908]
 
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m) (1881-1961)
Sigrid Sundius-Dahlström
ur Sven Walléns samling
2016-052
Sigrid Sundius-Dahlström
ur Sven Walléns samling
2017-088
Hildur Söderberg (1885-1976)
Hildur Söderberg
ur Sven Walléns samling
2021-016
 
Top Top

Einar Torsslow (1867-1932)

Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2022-011^029 {förlag ej angivet, nr Serie 120} [STOCKHOLM]
   
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2016-054
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2019-297
Top Top

Emil Åberg (1864-1940)

Emil Åberg
ur Sven Walléns samling
2022-044^013 {AEK, nr 8470} [UDDEVALLA 31/12 1905]
   
Top Top

Tycho Ödberg, Stockholm (1865-1943)


2022-1694^2288 {John Fröberg, Finspong} [handräckt]
 
Top Top

Osorterat

Gunnar Bratlie (NO, 1918-1990)

2022-2277^2320 {Knut Aüne Kunstforlag, NO, nr 54/8} [BJØRNEVA 18/12 1959]
 
Top Top
Tre tecknare, samma tid, samma tanke
Thorwald Rasmussen


2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

  Carl Rögind


2022-2620^001 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 15/10 1902]

God dag, vill frun vara god och se efter om det här är den rätta

Th. Johansson


2021-984^ {H. H. Stockholm} [STOCKHOLM 25/1 1903]

Ursäkta, ä dä den här lilla frun ska ha?  

 
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!