^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Victor Jernbergh

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Victor Jernbergh (1882-1963) Eskilstuna
 
I min samling finns signerade vykort från bl.a följande förlag:

Eskilstuna Fotografiska Magasins Förlag; Öbergs, Eskilstuna

Top Top

Jul & Nyår


2023-0687^1725 {EFM, nr 853} [STOCKHOLM 1/1 1903]

2023-0694^1741 {EFM, nr 854} [handräckt]

2022-0787^1078 {EFM, nr 856} [HELLBY BRUNN 24/12 1903]

2021-1166^0515 {EFM, nr 857} [KANTORP 23/12 1903]

2021-1187^0517 {EFM, nr 858} [HAGALUND 2/1 1905]

2023-0323^0497 {EFM, nr 859} [MELLERUD 31/12 1902]

2021-1711^1571 {EFM, nr 860} [STOCKHOLM 1/1 1901]

2022-2153^0557 {EFM, nr 861} [STOCKHOLM 24/12 1903]

2022-0541^1084 {EFM, nr 865} [(STOCKHOLM)]

2022-0074^0091 {EFM, nr 865} [blyertsmakulerat]

2022-0614^0527 {EFM, nr 869} [QVISTRUM 29/12 1902]

2022-1447^0547 {EFM, nr 870} [STOCKHOLM 1/1 1902]

2023-0895^2652 {EFM, nr 871} [HELSINGBORG 31/12 1902]
 
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2022-619^1086 {förlag ej angivet, nr 106} [STOCKHOLM 14/4 1906]
 
ur Sven Walléns samling
2022-436^1082 {J. O. Ö. & S., nr 1102} [STOCKHOLM 2/4 1904]
 
Top Top

Övriga

 
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!