^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Thorvald Rasmussen (TR-n)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Top Top
Thorvald Rasmussen (TR-n) Thorvald Remigius Rasmussen 1850-1919, fadern dansk, modern svensk.
 
I min samling finns signerade vykort från bl.a följande förlag:

Alex Vincent, Kbh; Axel Eliassons konstförlag; Ed. F. Ph. & Co; Eskil Holm; Joh. Ol. Andreens Konstförlag; John Fröberg; Jolin & Wilkenson Kunstförlag; Le Moine & Malmeström Konstförlag; Mittet & Roloff, Kristiania; Oscar E. Kull; Wilh. Lundkvist, Stockholm

Titta gärna in på Per Sørensen sida om Thorvald Rasmussen

Top Top

Jul & Nyår

ur Sven Walléns samling
2022-577^1104 {AEK, nr 1047} TR-n
ur Sven Walléns samling
2021-1270^0040 {Le Moine & Malmeström, Göteborg, nr G.L.A.9} [18/2 1903]
ur Sven Walléns samling
2022-050^013 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3474} [GÖTEBORG 22/12 1905]
ur Sven Walléns samling
2022-037 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-038^007 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 25/12 1903]
ur Sven Walléns samling
2021-1718^0024 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [STOCKHOLM 24/12 1904]
ur Sven Walléns samling
2022-1143^018 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3473} [handräckt]
 
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]

Avg: SMÖGEN 29/12 1898
Ank: GÖTEBORG 30/12 1898

ur Sven Walléns samling
2021-1745^1058 {(LMM, nr 22} [handräckt]
ur Sven Walléns samling
2023-106^016 {förlag ej angivet} [oanvänt]
stort kort c:a 128*209
ur Sven Walléns samling
2022-036^004 {Mittet & Roloff, Kristiania} [STRÖMSTAD 30/12 1901]
ur Sven Walléns samling
2019-139^504 {LMM, Serie 1904-9} [GUNNARSKOG 31/12 1910]
ur Sven Walléns samling
2022-001^015 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} []
ur Sven Walléns samling
2022-003^017 {LMM, nr 17}
 
ur Sven Walléns samling
2023-0433^1053 {förlag ej angivet, nr Serie 197} [handräckt 1904]
   
Se samma motiv under folkliv

ur Sven Walléns samling
2022-0338^508 {förlag ej angivet, nr Serie 197} [handräckt]

Se samma motiv under folkliv

ur Sven Walléns samling
2023-0434^1055 {förlag ej angivet, nr Serie 197} [NEUVILLE AUX BOIS 31/12 1904]

ur Sven Walléns samling
2024-0191 bild skan-3039
2024-191^3039 {JOA, Göteborg} [GÖTEBORG 30/12 1905]
 
     
Top Top

Skottår

ur Sven Walléns samling
2021-562 Osignerat
   
     
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2016-060 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2016-061 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-237
 
ur Sven Walléns samling
2021-018
ur Sven Walléns samling
2016-020
ur Sven Walléns samling
2021-345 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1552 {EHS} [STOCKHOLM 30/3 1904] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1553 {EHS} [NORSESUND 11/4 1903] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-039^007 {OEK, nr Ser. III. Nr 1736} [handräckt]
 
ur Sven Walléns samling
2022-040^009 {LMM, nr Serie 1903} [GÖTEBORG 10/4 1903]
ur Sven Walléns samling
2022-041^009 {OEK, nr Ser. III. Nr. 1726} [MARSTRAND 9/4 1908]
ur Sven Walléns samling
2022-2536^066 {Wilh. Lundkvist, Stockholm} [STOCKHOLM 27/3 1910]
ur Sven Walléns samling
2023-0435^1057 {Wezel & Naumann, Leipzig} [PANKER (DE) 25/10 1898]
   
Gubben: Att käringen reser, blir hennes affär, Ej anmäles det i Polisen. Långt mer bekymmer för mej detta är: "Skall jag nu gå miste om grisen?"

ur Sven Walléns samling
2023-0444^1075 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 29/3 1902]

 
Top Top

Pingst & Midsommar

ur Sven Walléns samling
2021-1748^1062 {OEK, nr Ser. III. Nr 1743} [KLIPPAN 25/5 1912]
   
     
Top Top

Gratulation

     
     
Top Top

Kolingen

Denaturerad eller inte, betyder ingenting för en finsmakare

ur Sven Walléns samling
2021-1317^909 {förlag ej angivet}

Den här ä' lik mej: vi gå bäst då vi ha' en bra ledare

ur Sven Walléns samling
2021-1741^1050 {förlag ej angivet}

Hur var det i Borås? Alldeles som här, 1,10 Litern

ur Sven Walléns samling
2023-083^008 {förlag ej angivet} [PKXP ..3 10/8 1902]

Dyr klenod är lustig ögonfägnad

ur Sven Walléns samling
2023-421^0980 {A. V. Kbh} [FALERUM 6/4 1907]

Kolingen sitter modell för Albert Engström

ur Sven Walléns samling
2023-462^1112 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3462} [GRAND RAPIDS. MICH. 10/10 1907]

 
I Stockholm
ur Sven Walléns samling
2022-1881^1742 {LMM, Göteborg} [handräckt]

I Stockholm. Kolingen träffar en medmänniska: Herrn skulle väl inte för tillfället ha' någon anställning för en stunsig yngling med mitt humör?

I Berlin
ur Sven Walléns samling
2022-1912^1754 {LMM, Göteborg} [handräckt]

I Berlin: Kolingen saluterar Hans Majestät Kejsaren

I Spanien
ur Sven Walléns samling
2022-1913^1756 {LMM, Göteborg} [handräckt]

I Spanien. Kolingen öfverlämnar pris åt tjurfäktaren

I Paris
ur Sven Walléns samling
2022-1789^1557 {LMM, Göteborg} [NYA LERDALA 29/12 1902]

I Paris: Tusan så stundsiga fjällor i den här stån!

I Grekland
ur Sven Walléns samling
2022-1909^1748 {LMM, Göteborg} [PKXP № 16 B 6/2 1903]

I Grekland. Kolingen träffar en gammal bekant från Sverige och blir bjuden på landtvin

I Norge
ur Sven Walléns samling
2022-1910^1750 {LMM, Göteborg} [NORRKÖPING 5/3 1903]

I Norge. Kolingen: Tjänare herr Nansen, får jag lof att bjuda på en svensk nubbe?

I Algier
ur Sven Walléns samling
2022-1907^1738 {LMM, Göteborg} [TÖREBODA 8/9 190x]

I Algier. Kolingen: Ursäkta min fröken, är det Er man som står och kikhostar bakom hörnet?

I Egypten
ur Sven Walléns samling
2022-1911^1752 {LMM, Göteborg} [handräckt]

I Egypten. Kolingen: Det va' mej en tusan te å se glad ut, fastän han kommit så långt ner i plurret!

I Kina
ur Sven Walléns samling
2022-1915^1760 {LMM, Göteborg} [2d/2 1903]

I Kina. Kolingen träffar en kollega i Kina. De utbyta tankar. De sympatisera

I Australien
ur Sven Walléns samling
2022-1914^1758 {LMM, Göteborg} [GÖTEBORG 26/11 1903]

I Australien. Kolingen bjuder infödingarne på en äkta „Ljunglöfvare”!

   
     
Top Top

Folkliv

ur Sven Walléns samling
2022-165^186 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Gbg} [GÖTEBORG 19/8 1902]

Mitt lifs bättre halfva och Eder underdåniga rest, tillönskar Eder stunsigt befinnande samt kofvans rika mångfald

ur Sven Walléns samling
2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

Samma tanke, olika tecknare >>

ur Sven Walléns samling
2022-002^015 {Ed. F. Ph. & Co} [STOCKHOLM 11/6 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

Samma tanke, olika tecknare >>

ur Sven Walléns samling
2021-880 {LMM, nr 11} [PKXP № 6 B 9/9 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1594 {PAK, Serie 5 No. 11} [KALMAR 12/10 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-0326
ur Sven Walléns samling
2023-1055^3012 {tryck OPF} [DEN HAAG 11/2 1904]
Enighet ger styrka, sa kolingen, skramla till litern

ur Sven Walléns samling
2023-0437^1061 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3466} [oanvänt]

ur Sven Walléns samling
2024-0516 bild skan-3557
Tillåt en yngling att enkelt och varmhjärtat få tillönska en angenäm helg!

ur Sven Walléns samling
2023-0448^1083 {Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg, nr 26} [BÄCK 15/5 1902]

Här har jag med mej Hr. Petterqvist, en mycket beskedlig man, som helt visst kan göra en qvinna lycklig.

ur Sven Walléns samling
2023-0447^1081 {Peter Alstrups Kunstforlag, nr Serie 5, No. 1} [RONNEBY 29/1 1903]

 
Ja, alla pratar om hur mycket jag dricker, men ingen vet att tala om hur mycket jag törstar
ur Sven Walléns samling
2022-339^510 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [handräckt]
I kväll har jag tagit med min man. - Ja, han ser verkligen medtagen ut
ur Sven Walléns samling
2022-1793^1559 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 6/5 1902]
Domaren: Ah, Ni ska' förlikas. Ni tu skola ju vara ett.
Hustrun: Ett? Jo, då skulle domarn gått förbi hemma häromda'n, så skulle han allt trott att vi var minst tjugo

ur Sven Walléns samling
2022-2161^1994 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [PKXP 112 B 26/1 1903]

Butelj på Er alla, båd grefvar, baroner; Och nätta små fröknar och tjocka matroner: För hvarje ett ägg skal Ni pussa hvarandra; Det är ju en påsksed, som ingen kan klandra. Se samma motiv under jul- & nyårskort

ur Sven Walléns samling
2023-0715^1829 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 11/4 1903]

Här får jag för herrarna presentera mina döttrar: Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina
ur Sven Walléns samling
2022-2276^2318 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} Osignerat

„Hvem röstar du på?”„På allmän rösträtt, förstår du!”
ur Sven Walléns samling
2021-1266^1898 {Le Moine & Malmeström, Göteborg} [UNDENÄS 28/9 1904]

"Här blir en strid på lif och död," sa' skräddarn ramla i myrstacken

ur Sven Walléns samling
2023-0443^1073 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [KEMI 16/9 1903]

Samma tanke, olika tecknare >>

Hustru min har de' jämnaste lynne i världen. Likadan morgon, middag och kväll, oföränderligen snäsig och argsint

ur Sven Walléns samling
2023-1046^3020 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [BORÅS 11/8 1902]

ur Sven Walléns samling
2023-1052^3006 {VARSI HNOS. S. MARTIN 150-B. AS.} Postgånget i Argentina 1904
ur Sven Walléns samling
2023-1056^3014 {VARSI HNOS. S. MARTIN 150-B. AS.} Postgånget i Argentina 1904
Här blir inte bättre väder innan det onda kommer ner, sa' käringen ramla utför taket

ur Sven Walléns samling
2023-0445^1077 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 11/2 1904]

Samma tanke, olika tecknare >>

Som man ropar i skogen, får man svar

ur Sven Walléns samling
2023-0446^1079 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [UMEÅ 8/1 1904]

Som man ropar i skogen, får man svar

ur Sven Walléns samling
2023-1054^3010 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3463} [oanvänt]

Ho' ä inte snarvacker, men ju mer man ser på 'na, dess leare blir ho!

ur Sven Walléns samling
2022-2242^2344 {PAK, nr Serie 5 No. 3} [ANDERSLÖF 11/6 1902]

Lella ven mi enda tröst, Hjärtat klappar i mitt bröst; Vell du bli mi fästermö; Anars blir dä alt mi dö

ur Sven Walléns samling
2022-2243^2342 {JOA} [PKXP № 8 A 24/12 1901]

Den något lärt han något kan, och tar sig alltid fram

ur Sven Walléns samling
2022-2247^2346 {LMM} [PLK 240 24/6 1902]

ur Sven Walléns samling
2024-0512 bild skan-3543
 
ur Sven Walléns samling
2023-1051^3004 {Wezel & Naumann, Leipzig} [oanvänt]
ur Sven Walléns samling
2022-2453 bild skan-2652.jpg

Skränfocken

 
Om Svar anhålles!

ur Sven Walléns samling
2022-0012^029 {LMM} Osignerat TR-n

Hon: Kommer du hem nu så sent?
Han: Ja, när det är stängt på alla andra ställen så!

ur Sven Walléns samling
2022-330^492 {LMM} [BORGHOLM 17/9 1906]

Han: Ja tror, du ä klädd i kråka i kväll?
Hon: Ja..., i kaja också.

ur Sven Walléns samling
2022-0603^1841 {(EHS} [oanvänt]

Hvar och en varnas härmed att icke lemna något på min räkning åt någon, eho det vara må, enär jag icke ... har något att betala med

Osignerat TR-n (se även Inte TR-n nedan)
ur Sven Walléns samling
2021-0226^679 {Peter Alstrups Kunstforlag, nr Serie 5 № 2} [handräckt]

   
Kofvan kommer!

ur Sven Walléns samling
2021-0082^095 {LMM, Göteborg} [GÖTEBORG 20/6 1903]

ur Sven Walléns samling Lycklig den, som kofvan får!

ur Sven Walléns samling
2023-599^1499 {LMM, Göteborg} [TÖSSE 24/12 1903]

Kofvan går!

ur Sven Walléns samling
2021-0225^677 {LMM, Göteborg} [PKXP № 46 A NED 13/3 1903]

ur Sven Walléns samling
     
Top Top

Limerick - en serie om ett dussintal vykort

ur Sven Walléns samling
2021-604
   
     
Top Top

Snögubbar - en serie om tio vykort, samtliga osignerade, finns med och utan jul-/nyårshälsning på bildsidan

Kälkfärd Dans+hund  
Snöboll & brottning Dragkamp Ramlat på isen
ur Sven Walléns samling
2021-0083^095 {LMM, Göteborg} [SÖLVESBORG 24/12 19..]
Hoppar bock Skidar över kanten Bowling
På spark Töar i solen  
Top Top

Övriga

     
Militärliv
ur Sven Walléns samling
2022-2403^1244 {Ed. F. Ph. & Co} [PKXP 113 A 23/8 1902]
 
Korpralen: Ni ska' stampa i marken med så'n kläm, så att ungarna ramlar ur fågelbona i Sahara öken

ur Sven Walléns samling
2023-1047^3022 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [MARIESTAD 10/5 1902]

   
Tio bud för äkta män och fruar
Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-140
Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-139
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-239
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-238
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-233
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-237
Top Top
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2021-551
Ursprunligt, utgivet i början på 1900-talet
ur Sven Walléns samling
2020-620
Top Top
ur Sven Walléns samling
2021-1262^ {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 28/12 1902]
 
   
Top Top
Kväsar-valsen del 1-5

Läs om Kväsarvalsen på Wikipedia.

ur Sven Walléns samling
2023-0077^062 {GLA} [PKXP № 25/3 1901]

En kvanting träder i salen in
för att fröjda me' fjällan sin
och alla rynkor bli glada i håg,
ty stunsigare kvanting man sällan såg.
(refräng) O, du den stunsigaste kvanting,
som vi nån'sin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting,
ty aldrig bättre än dig vi sett!

ur Sven Walléns samling
2022-0373^3049 {GLA} [STABBARPS GRUFVA 1/1 1902]

Grabben sig sakta i salen rör
tar av sig lörparn från lockigt skör,
stoppar den ner uti lomman sin,
tar ett tag i daljan och gör sig fin.
O, du den stunsigaste kvanting...

ur Sven Walléns samling
2021-0554^754 {GLA} [MARIEHOLM 23/12 1900]

Grabben går efter väggen kring
träffar sin fjälla i rynkornas ring,
släcker harsset å spottar ett tag,
tjänare A'gusta, godda' goddag!
O, du den stunsigaste kvanting...

ur Sven Walléns samling
2022-0091^0039 {GLA} [PKXP № 62 C 5/7 1902]

Två armar hon lägger om grabbens hals
för att fröjda med honom en vals,
två kardor han lägger på henne då
å stilit å kväsit de börjar gå.
O, du den stunsigaste kvanting...

ur Sven Walléns samling
2022-0090^0039 {GLA} [SVARTÅ 8/12 1907]

Med huvud mot huvud och bröst mot bröst
han viskar åt henne med kärlekens röst,
ej bussigare fjälla än dig jag får,
och så i en cirkel de hela går.
O, du den stunsigaste kvanting...

     
ur Sven Walléns samling
2021-1746^1060 {LMM} [23/2 1922] Osign TR-n
 
Top Top
Det sangviniska temperamentet var livligt, växlande, sorglöst

ur Sven Walléns samling
2021-1302

Det koleriska temperamentet var hetsigt, hetlevrat

ur Sven Walléns samling
2021-1301

Det melankoliska temperamentet var mycket känsligt, med långsam och djup reaktion

ur Sven Walléns samling
2021-1302

Det flegmatiska temperamentet var trögt, lugnt och sävligt, senfärdigt och föga stark i sina känslorörelser, likgiltigt

ur Sven Walléns samling
2021-1263

   
Top Top

förlag PAB Göteborg - en serie om tjugo kort

ur Sven Walléns samling
2022-1893^1728 {PAB Göteborg, nr 12/20} [oanvänt]
ur Sven Walléns samling
2022-1894^1730 {PAB Göteborg, nr 5/20} [oanvänt]
 
Top Top

Fler vykort

Enligt uppgift är detta ett humoristiskt självporträtt
ur Sven Walléns samling
2022-1460^1264 {OEK, Malmö, nr Ser. VI. Nr 32} [1/1 1911]
Signerat "T Rasm-n"
ur Sven Walléns samling
2023-1323^7032 {LMM, Göteborg} [bläckmakulerat]
 
Top Top

Osorterat

ur Sven Walléns samling
2023-0771 bild skan-1985.jpg
ur Sven Walléns samling
2022-0257 bild skan-0318.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1045 bild skan-3018.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1046 bild skan-3020.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1052 bild skan-3006.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1056 bild skan-3014.jpg
ur Sven Walléns samling
2024-0191 bild skan-3039.jpg
ur Sven Walléns samling
2022-1332 bild skan-1327.jpg 
   
   
ur Sven Walléns samling
2022-0315 bild skan-0452.jpg
ur Sven Walléns samling
2022-0373 bild skan-3049.jpg
ur Sven Walléns samling
2022-0374 bild skan-0628.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1047 bild skan-3022.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1050 bild skan-3002.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1051 bild skan-3004.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1055 bild skan-3012.jpg
ur Sven Walléns samling
2023-1054 bild skan-3010.jpg
 
ur Sven Walléns samling
2022-1409 bild skan-1161.jpg 
ur Sven Walléns samling
2022-0230 bild skan-0492.jpg 
 
     
     
Top Top

(kanske eller definitivt) Inte TR-n

Här visas några vykort som inte är av TR-n:s penna (samt vissa TR-n för jämförelse)

Troligen en tysk tecknare, se fler i samma serie >>
ur Sven Walléns samling
2022-042^011 {förlag ej angivet, nr 617} []
   
Hvar och en varnas härmed att icke lemna något på min räkning åt någon, eho det vara må, enär jag icke ... har något att betala med

Osignerat TR-n
ur Sven Walléns samling
2021-0226^679 {Peter Alstrups Kunstforlag, nr Serie 5 № 2} [handräckt]

Avis aux créanciers! [Meddelande till borgenärer!]
 

Högst sannolikt en piratkopia. Osignerat.

2023-436^1059 {K. V. i. B. 12, nr Serie 14} [BRUXELLES 10/8 19XX]

 
Plagiat. TR-n:s original har betydligt bättre kvalitet på tecknandet och vissa detaljer är annorlunda, t.ex. tomten i luckan har handen mer åt andra sidan av öppningen, se exempel via denna länk.

ur Sven Walléns samling
2023-0238^1819 {förlag ej angivet} [ÅSMON 21/12 19xx]

Plagiat. TR-n:s signerade original har betydligt bättre kvalitet på tecknandet och vissa detaljer är annorlunda, t.ex. den första tomten bär på fyrklöver, inte en gran, se exempel via denna länk.

ur Sven Walléns samling
2023-0735^1893 {förlag ej angivet} [KVICKSUND 21/12 1910]

     
Top Top
"Tomtehuset" på Vasagatan i Göteborg med tomtemålningar av TR-n
ur Sven Walléns samling
2022-1956^1664 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg, nr 5548} [GÖTEBORG 12/6 1901]
Tomtehuset (kvarteret Vasastaden 12:17) är ett villaliknade bostadshus i korsningen Viktoriagatan/Vasagatan i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till byggherren – och Yngve Rasmussen, bror till Thorvald Rasmussen. Huset är byggnadsminne sedan den 25 oktober 1982.

Bostadshuset har två våningar med souterrängvåning och är uppfört i tegel med en fasad med putsade ytor kombinerat med tegel. På första våningen finns bland annat al frescomålningar kring fönstren. På andra våningen mot Vasagatan finns väggmålningar, som avspeglar husets första invånare och deras yrken. På målningarna syns tomtar verksamma som arkitekt, boktryckare och fotograf.[3] Alla väggmålningar är bevarade utom i ett fält.

Denna text är hämtad från Wikipedia, sökord Tomtehuset.

Top Top
Top Top
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!