^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Einar Nerman

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Einar Nerman Stilen känns igen från Solstickan.
ur Sven Walléns samling
2020-231
ur Sven Walléns samling
2020-290
ur Sven Walléns samling
2020-522
ur Sven Walléns samling
2020-599
ur Sven Walléns samling
2020-120
ur Sven Walléns samling
2021-0004
ur Sven Walléns samling
2016-055
ur Sven Walléns samling
2019-300
ur Sven Walléns samling
2020-016
ur Sven Walléns samling
2021-027
   
Handräckningskort i udda storlek, 126x171 mm


2022-2151^1992 {förlag ej angivet}

 
     
   
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!