^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Danska tecknare

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

Danska tecknare

Top Top

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling
Larsen - M-gard - Rögind - Schmidt

Paul Fischer, 1860-1934

2021-1878^092 {A. V. Kbh, nr Ser. 0101} [HELSINGFORS - HELSINKI - ХЕЛЬСИНКИ 31/12 1901]

2022-1961^1780 {A. V. Kbh} [SUNDSVALL 28/12 1905]
Henrik Larsen - en dansk tecknare, 1860-1933

ur Sven Walléns samling

ur Sven Walléns samling
2021-1493^881 {A. V. Kbh} [d/12 190x]
ur Sven Walléns samling
2021-1492^877 {A. V. Kbh} [HELSINGFORS - HELSINKI - ХЕЛЬСИНКИ 1/1 1905]

2023-1057^3016 {A. V. Kbh} [handräckt]
 
     
     
Top Top
Ludvig Møgelgaard - en dansk tecknare, 1873-1928, använde pseudonymer W. Krogh och Hans Hollberg


2022-1517 bild sign skan-0110

ur Sven Walléns samling
2022-457 2022-457^ {förlag ej angivet, nr 151} [GÖTEBORG 31/12 1907]

2022-1517^110 {Ed. F. Ph. & Co, nr 4400-4441; Dessin 4410} [PKXP № 17 C 14/4 1906]
   
     
Top Top
Carl Rögind - en dansk tecknare, 1871-1933

ur Sven Walléns samling

ur Sven Walléns samling
2021-1478^871 {förlag ej angivet, nr 178/16}

Är det centralen? Får jag be om en sodavatten?.


2022-2620^001 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 15/10 1902]

God dag, vill frun vara god och se efter om det här är den rätta

Samma tanke, olika tecknare >>

ur Sven Walléns samling
2022-720^1141 {A. V. Kbh} [28/1 1904]

Hjärtlig hälsning, Eder mycket förbundne


2022-2476 bild skan-2657.jpg 

2022-2476 bild skan-2658.jpg 
 
ur Sven Walléns samling
2021-1491^877 {A. V. Kbh} []

Maren med Tilbehør skifter Plads!

ur Sven Walléns samling
2022-079^099 {A. V. Kbh}

Lundström, hvar har du fått den hatten?

ur Sven Walléns samling
2022-1263^1024 {A. V., nr 178/3} [RÅDA 24/4 1919]

Var så god pappa, här är portnyckeln

ur Sven Walléns samling
2022-1129^996 {(Ed. F. Ph. & Co, nr 2574/3} [BLENTARP 23/12 1920]

Jaså - Du vill ha portnyckel - Här ska Du få

ur Sven Walléns samling
2022-454^922 {Alex Vincent's Kunstforlag, nr 178/22} [STOCKHOLM 25/7 1920]
 

F-n, hvad den fjädrar dåligt i kväll!

ur Sven Walléns samling
2022-082^032 {Alex Vincent, Köpenhamn, nr 178/4}

Bröllopskvällen. Men hvarför ser du så förskräckt ut, Peter

ur Sven Walléns samling
2022-083^032 {Ed. F. Ph. & Co, nr 2573/10}

Undskyld Fröken - jeg forstyrrer vel ikke?
ur Sven Walléns samling
2021-1479 2021-1479^871 {Alex Vincent, Köpenhamn} [handräckt]

Den cigarren drar ju inte

En gentleman vet att föra sig, och vet vad som är viktigt.

2022-1554^2272 {Ed. F. Ph. & Co, nr 2575/12}

Blef det någon buckla i isen, fröken?


2022-727^1605 {Ed. F. Ph. & Co} [STOCKHOLM 31/12 1902]

God Jul!


2023-224 bild skan-0174

Jaså, det tillgår så att spela Vira!


2022-1691^2278 {Ed. F. Ph. & Co} [GÖTEBORG 2/8 1902]

Onumrerat men förekommer även numrerat 1233.

Se Samma tanke2021-1041 bild skan-1286.jpg 
 
   
     
Top Top
Alfred Schmidt - en dansk tecknare, 1858-1938

Ordspråk och talesätt

2022-0019^047 {(OEK, nr Ser. III. Nr 2070} [FÄRLÖF 28/m 190x]

Små hundar göra ofta största skadan [Liten tuva välter ofta stort lass]

Ordspråk och talesätt

2022-1958^1670 {OEK, nr Ser. III. Nr 2070} [FALUN 11/4 1902]

Liden Tue kan ofte vælte et stort Læs [Liten tuva välter ofta stort lass]

Ordspråk och talesätt

2021-1283^1272 {förlag ej angivet, nr Ser. III. Nr 2061} [NYKÖPING 28/2 1910]

Tid är pängar [Tid är pengar]

 
Ordspråk och talesätt

2021-561^736 {(OEK, nr K Ser III Nr 2088} [PKXP 53 C 24/12 1905]

Är änden god, så är allting godt [Slutet gott, allting gott]

Ordspråk och talesätt

2023-065^060 {Å & H, nr Ser. III. Nr 2072} [EDANE 28/6 1906]

Den god husfrid hafva vill, han göre hvad hustrun råde till

Ordspråk och talesätt

2023-198 bild skan-0168

De sofva icke alla, som snarka

Ordspråk och talesätt

2023-0252^0266 {förlag ej angivet, nr Ser. III. Nr 2084} [oanvänt]

Bäst att hålla sig på mattan


2023-0252^0266 {förlag ej angivet, nr Ser. III. Nr 2084} [oanvänt]

Bäst att hålla sig på mattan

 
     

2022-1210^1609 {Lith. Artist Anstalt, München, nr Serie XVI No 16998} [SISSACH 16/1 1900]

2023-635^1621 {förlag ej angivet} [epg]

2024-0309^3139 {C. v. N., nr 685} [LJUNGBY 2/2 1911]
 
 

2021-0894^1587 {förlag ej angivet} [VERMLANDS BJÖRNEBORG 8/12 1902]

2022-0162^176 {A. V. Kbh, nr Ser. 0103} [HÖGSBY 24/12 1905]

2022-2275^2316 {förlag ej angivet} [EKSJÖ 31/12 1903]

Godt Nytt År!

 
ur Sven Walléns samling
2022-1351^1116 {A. V. Kbh} [KARLSBORG 30/12 1903]

Kan ni ge' tillbaks' på en portnyckel?

 
ur Sven Walléns samling
2021-563^728 {Edm. Hoof, Upsala} [HEBY 13/12 1902]

Kommer man hem sent är det bäst att ta skydd!

 
   
   
     
Top Top
Övriga
Signatur AL
ur Sven Walléns samling
2022-567^1096 {Ed. F. Ph. & Co, nr 2576/5} [23/5 1928]

Jag kan inte komma hem till middag, jag är alldeles öfverhopad.

Thorvald Almstedt
ur Sven Walléns samling
2021-1494^881 {A. V:s Förlag} [(otydlig)]

Hvar bor du nu för tiden? Borta vid busken № 4

 
Axel Wiingaard


2023-0737 bild skan-1897

 
Carl Andreassen


2022-0533 bild skan-1379.jpg


2022-1619 bild skan-1381.jpg 
Okänd dansk


2024-0542^3577 {A. C., nr Serie I} [KORSØR 28/1 1917]

 
     
     
Se även Per Sørensens sidor >>
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AE Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)
SP Svenska Pressbyrån (7.10)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!