^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Förlag JOÖ

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

Samtliga här avbildade vykort finns i min samling undantaget sådana med notering om annat ursprung.

Pågående arbete - ej komplett

Öbergs

Introduktion
Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)

Förlaget köptes av Sveriges Litografiska Tryckerier, Esselte

Eskilstuna Bokbinderi AB etablerades 1974 och tog över handbokbinderiet och avdelningen för hantverksmässig tillverkning av kontorsartiklar från Esselte Öbergs AB. Verksamheten avvecklades 2020.

Logotyper

2022-0436 om logo skan-0841


2022-0787 om logo 2 skan-1079

Topografi
   
Tecknat - Victor Jernbergh

Numrerade 1001, 1002, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1022, 1024, 1025, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 2011

   


2023-0273 bild skan-0352.jpg

 

2024-0315^3135 {J. O. Ö. & S., nr 1084} [UPSALA 7/10 1902]

2024-0507^3539 {J. O. Ö. & S., nr 1083} [UPSALA 23/2 1904]
   
   
Tecknat - Carl Meurling

Numrerade 1029, 1030, 1031, 1033, 1036, 1039, 1042, 1047, 1049, 1050, 1093, 2001, 2003.

   


2023-0274 bild skan-0354.jpg

 
   
Tecknat - Övriga
   
     
Övriga
     
     
 
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

Notation

Tecknen under en bild på ett vykort uttydes enligt följande:
åååå-löpnummer^skan-nr {förlag och nummer} [poststämpling], t.ex.
2023-172^0581 {J. O. Ö. & S., nr 1019} [PKXP № 6 A 31/12 1902]

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!