^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Förlag JFF

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

Samtliga här avbildade vykort finns i min samling undantaget sådana med notering om annat ursprung.

John Fröbergs i Finspong

Introduktion
En hel del finns beskrivet på företagets hemsida (www.frobergs.se), dock ej så mycket om vykortsproduktionen och dessvärre verkar man inte ha kvar något arkiv från tiden runt förra sekelskiftet (18-1900).

1879 grundade John Fröberg från Finspång Sveriges första postorderhandel. Fröbergs gjorde succé med försäljning av bland annat stämplar och visitkort per post. Sortimentet kom att kompletteras med andra "korta varor" såsom gratulationskort, rakknivar, hängslen, luktvatten - ja snart sagt alla tänkbara föremål som var tillräckligt lätta för att kunna skickas med post. På så sätt fick människor på landsorten tillgång till varor som tidigare enbart varit förunnat storstadsbor. Alla produkter presenterades i Fröbergskatalogen som näst efter bibeln var den mest lästa boken i de svenska hemmen.

John Fröberg var en föregångsman inom svensk affärsverksamhet. Inte nog med att han grundade Sveriges första postorderföretag och Sveriges första stämpelfabrik. Han insåg tidigt vikten av annonsering och Fröbergs var i början på seklet Sveriges störste annonsör.

Fröbergs logotyp med firmans startår 1879


2021-1381 bild logo skan-0874

John Fröbergs i Finspong


2024-0260^3095 {Fröberg, Finspong, nr 3242} [handräckt]

Fröbergs har ett likadant vykort fast i svart-vitt på sin webbplats www.frobergs.se

John Fröbergs i Finspong


2022-2330 bild skan-2564.jpg

John Fröbergs i Finspong


2023-153^0102 {John Fröberg, Finspong} [oanvänt]

Odelad adress-sida


2021-0852^1251 {JFF, nr 314} [SKÅRE 5/5 1903]

Delad adress-sida


2021-0254^769 {JFF, nr 342} [STOCKHOLM 5/6 1906]

Förlagsnotering i nedersta adresslinjen


2022-1039^1341 {JFF} [ÖRN 31/3 1902]

Förlagsnotering (logotyp) på bildsidan (SV)


2021-0852^1250 {JFF nr 314} [SKÅRE 5/5 1903]
 

Jag har noterat att det inte har varit till min fördel att publicera vissa delar av samlingen så därför har jag plockat bort genomgången av vissa JFF-vykort från denna sida. Jag delar gärna med mig av mitt arbete men när tacken jag får är mer konkurrens och högre priser, då stänger jag dörren.

Har du frågor så vet du var och hur du hittar mig.

Top Top

Det förekommer naturligtvis vykort från andra förlag och som har nummer som kan påminna mycket om de från JFF men i lite annat typsnitt. Här nedan några exempel på vykort från tyska förlag

Nr 520

2022-0356^0592 {tyskt, nr 520}
 
Nr 532

2022-0088^0105 {tyskt, nr 532} [STOCKHOLM 22/12 1904]
 
Nr 533

2022-0089^0107 {tyskt, nr 533} [KÖPING 23/12 1904]
 
Nr 535

2022-0502^0596 {tyskt, nr 535}
 
Adress-sida, typisk

2022-0088^0106 {tyskt, nr 532} [STOCKHOLM 22/12 1904]
   
Top Top

Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

Notation

Tecknen under en bild på ett vykort uttydes enligt följande:
åååå-löpnummer^skan-nr {förlag och nummer} [poststämpling], t.ex.
2023-172^0581 {J. O. Ö. & S., nr 1019} [PKXP № 6 A 31/12 1902]

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!