Välkommen till Svens Ärla-vykort!

 

 

Du skickas straxt vidare till rätt sida - klicka här om du inte vill vänta

 

 

 

 

 

Ärla blev min hemort i september 2019 då jag flyttade hit med hustru och hund och eftersom det är lite svårt att låta bli har min samlingsområde utökats och här kommer några av mina vykort med motiv från Ärla.

Stationssamhället Ärla hette tidigare Ärila, och på järnvägsspråk var det Ärila (Äl) 1895-1927 och Ärla (Är) 1927-1997, på postspråk var det Ärila 1875-1911 och Ärla från 1911. Innan järnvägen kom till Ärla (Ärila) var samhället organiserat runt kyrkan i ett område som benämns Hamra.

Här finns en länk till information om Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, och här en länk till Ärla byaråds historiskt-sida, där finns bl.a. en lista på husnamn.

Här visas en gammal bangårdsskylt som stått vid bangården på Ärla station:

 
Vykorten här nedan är ordnade efter år.

ur Sven Walléns samling
2022-634^911 {Eskilstuna Fotografiska Magasin, nr 1640, 390} [ÄRILA 27/2 1903]
Top Postgånget 1903

2021-0302^2444 {Arwid Liljeroth, nr 0547, EFM} [DINGTUNA 26/12 1903]
Top Postgånget 1903
ur Sven Walléns samling
2023-064^082 {Arwid Liljeroth, nr 0549, EFM} [ÄRILA 12/1 1906]
Top
Postgånget 1906, troligtvis nuvarande Stationsvägen från söder
ur Sven Walléns samling
2019-295^229 {Svenska Litografiska AB, Stockholm} [ESKILSTUNA 8/3 1917]
Top
Postgånget 1917

2023-305^447 {Algot Pettersson} [PL ... 8/12 1917]
Top
Postgånget 1917. Till höger i bakgrunden syns Algot Petterssons affär.
Elin skickar en hälsning till Fru Anna Eriksson i Stockholm:
Ärlingstorp den 7 December 1917
De hjertligaste välönskningar sendes på Anna-dagen från Elin o Karl. Vi mår bra hoppas att efven ni har helsan. Det blir väl dåligt Anna-kaffe i år när man inget har. Helsa Karl o Anna, Maria o Fröken E. Ja, Många kära hellsningar medföljer från oss till eder genom Elin.
[punkter insatta för enklare läsning, de finns ej med på vykortet]

2023-230^0183 {Algot Pettersson} [PLK 358 A 20/10 1919]
Top
Postgånget 1919. Motsvarande dagens Stationsvägen 18.
Karin skriver till Fröken Märta Melquist, Stenkvista Prestgård, Eskilstuna:
Ärila 20/10 19
Kära lilla Märta!
Nu tror du väl att jag glömt dig alldeles, men så är ej fallet. Du kanske vet med dig själv att det är svårt att komma sig till att skriva. Jag mår och trivs så utmärkt bra här, inte alls så oävet som jag trodde. Det är ju ont om nöjen, men får roa sig med det lilla som bjuds. Har bildats sångkör här, jag är med förstås "var ska sleven vara om inte i grytan?"! Skall skriva brev snart! Käraste hälsn. Karin!
ur Sven Walléns samling
2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila}
Top
Kortet klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning? Efraimsberg låg, såvitt jag vet, ungefär där Coops parkering nu är. 1920-talet?

2021-520^2682 {E. Hertzmans förlag, nr 3482, 6512} [oanvänt]
Top
Mosstorp, Ärila. 1920-talet? Mosstorp ligger sydväst om Ärla, på andra sidan väg 53.
ur Sven Walléns samling
2022-703^842 {Algot Pettersson} [ÄRLA 13/4 1922]
Top
Klaraborg, Stationsvägen 8. Postgånget 1922, skrivet av Gustaf som just flyttat in.
ur Sven Walléns samling
2020-143^153 {Gustaf Lundman, Ärla} [PKP 452 6/10 1925]
Top Postgånget 1925. Stämpeln PKP 452 användes på linjen Kolbäck-Eskilstuna-Flen 19191001-19550609. PKP står för postkupé.
ur Sven Walléns samling
2020-141^151 {förlag ej angivet, nr 67 K} [ESKILSTUNA 5/9 1931]
Top
Postgånget 1931
ur Sven Walléns samling
2019-186^021 {vykortsfotopapper} [ÄRLA 27/7 1933]
Top
Postgånget 1933
ur Sven Walléns samling
2022-0359^368 {Folke Carlsson, Ärla} [PKP 365 18/5 1937]
Top Flygfoto c:a 1936-1937
ur Sven Walléns samling
2022-639^913 {Foto: Forslund, Eskilstuna}
Top
Hörnan, Stationsvägen 6, med skylt "Ärla station". Fotografi c:a 1940-tal (skylten sitter på en randig stolpe enligt tidens direktiv: År 1935 fastställdes att stolparna till förbudstavlor som hade röd bård skulle målas i röda och gula fält, övriga märken med svart bård skulle ha svart-gula stolpar. Från 1952 skulle alla stolpar gulmålas)

2022-1781^1551 {Ärla Diversehandel, nr 309} [plundrat]
Top
Ärla Diversehandel. Klaraborg, Stationsvägen 8. Cirka 1940
ur Sven Walléns samling
2020-117^042 {Pressbyrån, nr 14475} [ÄRLA 18/7 1949]
Top
Postgånget 1949
ur Sven Walléns samling
2022-1151^1002 {[Gevaert] vykortsfotopapper} [ÄRLA 13/3 1951]
Top
1950 (enligt vykortsskrivaren)
ur Sven Walléns samling
2022-0635^0058 {AB. Stockholms Aero} [ÄRLA 28/12 1951]
Top
Flygfoto 1950-1951
ur Sven Walléns samling
2019-161^021 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1334}
Top
Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten nedan (P 1335 och P 1336)

2020-367^207 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1335}
Top
Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten ovan (P 1334) och nedan (P 1336)
ur Sven Walléns samling
2022-1196^1008 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1336}
Top
Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten ovan (P 1334 och P 1335)
ur Sven Walléns samling
2021-1368^864 {Pressbyrån, nr 14684} [ÄRLA 4/10 1956]
Top
Mitten 1950-tal
ur Sven Walléns samling
2020-085^037 {Pressbyrån, nr 75101}
Top
Sent 1950-tal - tidigt 1960-tal
ur Sven Walléns samling
2019-292^227 {Ultraförlaget A.B. 113 30 Stockholm}
Top
Okänt år. 1960-talet?
ur Sven Walléns samling
2020-192^155 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr 290/1972} [...BERG 1 23/2 1994]
Top
Flygfoto från 1972
ur Sven Walléns samling
2020-142^153 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr AS. 317}
Top 1970-tal

2021-0541^160 {Carla-förlaget, Lysekil, nr 944} (manipulerad text)
Top Okänt årtal. Nuförtiden är det kaffe som serveras på byarådsmötena.