^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signaturer • Diverse • Efterlysningar • Sökes

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Ärla blev min hemort i september 2019 då jag flyttade hit med hustru och hund och eftersom det är lite svårt att låta bli, kommer här några av mina vykort med motiv från Ärla.

Stationssamhället Ärla hette tidigare Ärila och på järnvägsspråk var det Ärila (Äl) 1895-1927 och Ärla (Är) 1927-1997, på postspråk var det Ärila [N16] 18750101-18761031, Ärila [N14] 189110701-19111115 och Ärla 19111223- (datum med kursiv stil anger tidigast resp senast kända).


2020-144^155 {Folke Carlsson, Ärla} [ÄRLA]
Top Flygfoto c:a 1946-1947

2020-143^153 {Gustaf Lundman, Ärla} [PKP 452 6/10 1925]
Top Postgånget 1925. Stämpeln PKP 452 användes på linjen Kolbäck-Eskilstuna-Flen 19191001-19550609. PKP står för postkupé.

2020-142^153 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr AS. 317}
Top 1970-tal

2020-141^151 {förlag ej angivet, nr 67 K} [ESKILSTUNA 5/9 1931]
Top
Postgånget 1931

2020-133^122 {Eskilstuna Fotografiska Magasin, nr 390, 1640} [ÄRILA (25/11 1903)]
Top
Postgånget 1903

2020-117^042 {Pressbyrån, nr 14475} [ÄRLA 18/7 1949]
Top
Postgånget 1949

2020-085^037 {Pressbyrån, nr 75101}
Top
Sent 1950-tal - tidigt 1960-tal

2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila}
Top
Kortet klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning? Efraimsberg låg, såvitt jag vet, ungefär där Coops parkering nu är.

2019-295^229 {Svenska Litografiska AB, Stockholm} [ESKILSTUNA 8/3 1917]
Top
Postgånget 1917

2019-292^227 {Ultraförlaget A.B. 113 30 Stockholm}
Top
Okänt år

2019-186^021 {vykortsfotopapper} [ÄRLA 27/7 1933]
Top
Postgånget 1933

2019-161^021 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1334}
Top
Flygfoto från 1954

2020-192^155 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr 290/1972} [...BERG 1 23/2 1994]
Top
Flygfoto från 1972