^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Diverse • Efterlysningar • Sökes

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Ärla blev min hemort i september 2019 då jag flyttade hit med hustru och hund och eftersom det är lite svårt att låta bli, kommer här några av mina vykort med motiv från Ärla.

2020-144^155 {Folke Carlsson, Ärla} [ÄRLA]
Top Flygfoto c:a 1946-1947

2020-143^153 {Gustaf Lundman, Ärla} [PKP 452 6/10 1925]
Top Postgånget 1925

2020-142^153 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr AS. 317}
Top 1970-tal

2020-141^151 {förlag ej angivet, nr 67 K} [ESKILSTUNA 5/9 1931]
Top
Postgånget 1931

2020-133^122 {Eskilstuna Fotografiska Magasin, nr 390, 1640} [ÄRILA (25/11 1903)]
Top
Postgånget 1903

2020-117^042 {Pressbyrån, nr 14475} [ÄRLA 18/7 1949]
Top
Postgånget 1949

2020-085^037 {Pressbyrån, nr 75101}
Top
Sent 1950-tal - tidigt 1960-tal

2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila}
Top
Kortet klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning? Efraimsberg låg, såvitt jag vet, ungefär där Coops parkering nu är.

2019-295^229 {Svenska Litografiska AB, Stockholm} [ESKILSTUNA 8/3 1917]
Top
Postgånget 1917

2019-292^227 {Ultraförlaget A.B. 113 30 Stockholm}
Top
Okänt år

2019-186^021 {vykortsfotopapper} [ÄRLA 27/7 1933]
Top
Postgånget 1933

2019-161^021 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1334}
Top
Flygfoto från 1954

2020-192^155 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr 290/1972} [...BERG 1 23/2 1994]
Top
Flygfoto från 1972