^^^ ^^^

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Ärla blev min hemort i september 2019 då jag flyttade hit med hustru och hund och eftersom det är lite svårt att låta bli har min samlingsområde utökats och här kommer några av mina vykort med motiv från Ärla.

Stationssamhället Ärla hette tidigare Ärila, och på järnvägsspråk var det Ärila (Äl) 1895-1927 och Ärla (Är) 1927-1997, på postspråk var det Ärila 1875-1911 och Ärla från 1911. Innan järnvägen kom till Ärla (Ärila) var samhället organiserat runt kyrkan i ett område som benämns Hamra.

Här finns en länk till information om Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, och här en länk till Ärla byaråds historiskt-sida, där finns bl.a. en lista på husnamn. Inför Ärla byaråds tioårsjubileum var jag drivande i framtagandet av en väggkalender för 2024.

Länk till poststämplar från Ärila/Ärla

Här visas en gammal bangårdsskylt som stått vid bangården på Ärla station:
Klicka för att läsa lite om Ärla
 
Vykorten här nedan är ordnade efter år.

Top x
ur Sven Walléns samling
2022-634^911 {Eskilstuna Fotografiska Magasin, nr 1640, 390} [ÄRILA 27/2 1903]

Top Vykort c:a 1902, postgånget 1903


2023-0914^2335 {Foto: A. A. Karlsson} [BARFVA 11/7 1905]

Top Kyrkan och prästgården c:a 1903, postgånget 1905.
Fotografen Anders August Karlsson, Schulterus från 1906, hade ateljé på Köpmangatan 21 i Eskilstuna.


2021-0302^2444 {Arwid Liljeroth, nr 0547, EFM} [DINGTUNA 26/12 1903]

Top Öster Hedmora c:a 1903, postgånget 1903

ur Sven Walléns samling
2023-064^082 {Arwid Liljeroth, nr 0549, EFM} [ÄRILA 12/1 1906]

Top Nuvarande Stationsvägen från söder, troligen från grindstugan, c:a 1903, postgånget 1906.
T.v. Otto Karlssons (kilen mellan Rinkestavägen och Sergels väg) och Efraimsberg (Stationsvägen 14), i mitten Gamla konsum (Stationsvägen 18), näst längst t.h. Haneberg. Till vänster om och bakom Gamla konsum syns stationsbyggnadens tak.


2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila} [handräckt]

Top Efraimsberg låg ungefär där Coops parkering nu är, Stationsvägen 14, bort detta syns Klaraborg. Vykort c:a 1903, handräckt.

Kortet är klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning?och digitalt återskapat ungefär utmed den röda linjen, se 2020-034 nedan för ursprungligt vykort.


2020-365^205 {Arwid Liljeroth, nr 0550} [handräckt]

Top Betlehemskapellet, Arila - Byggnaden invigdes 1886 och var det första föreningshuset i Ärla. Den byggdes på Motorps gård nära Kjula sockengräns. Huset såldes 1947 och användes en tid framåt som snickeriverkstad. Vykort c:a 1903. Svanäsvägen går till vänster utanför bild.

Top x
ur Sven Walléns samling
2019-295^229 {Svenska Litografiska AB, Stockholm} [ESKILSTUNA 8/3 1917]

Top Postgånget 1917


2023-305^447 {Algot Pettersson} [PL ... 8/12 1917]

Top Postgånget 1917. Till höger i bakgrunden syns Algot Petterssons affär.

Elin skickar en hälsning till Fru Anna Eriksson i Stockholm:
Ärlingstorp den 7 December 1917
De hjertligaste välönskningar sendes på Anna-dagen från Elin o Karl. Vi mår bra hoppas att efven ni har helsan. Det blir väl dåligt Anna-kaffe i år när man inget har. Helsa Karl o Anna, Maria o Fröken E. Ja, Många kära hellsningar medföljer från oss till eder genom Elin.
[punkter insatta för enklare läsning, de finns ej med på vykortet]


2023-230^0183 {Algot Pettersson} [PLK 358 A 20/10 1919]

Top Postgånget 1919. Motsvarande dagens Stationsvägen 18.

Karin skriver till Fröken Märta Melquist, Stenkvista Prestgård, Eskilstuna:
Ärila 20/10 19
Kära lilla Märta!
Nu tror du väl att jag glömt dig alldeles, men så är ej fallet. Du kanske vet med dig själv att det är svårt att komma sig till att skriva. Jag mår och trivs så utmärkt bra här, inte alls så oävet som jag trodde. Det är ju ont om nöjen, men får roa sig med det lilla som bjuds. Har bildats sångkör här, jag är med förstås "var ska sleven vara om inte i grytan?"! Skall skriva brev snart! Käraste hälsn. Karin!

Top x
ur Sven Walléns samling
2022-703^842 {Algot Pettersson} [ÄRLA 13/4 1922]

Top Klaraborg, Stationsvägen 8. Postgånget 1922, skrivet av Gustaf som just flyttat in.

ur Sven Walléns samling
2020-143^153 {Gustaf Lundman, Ärla} [PKP 452 6/10 1925]

Top Postgånget 1925. Stämpeln PKP 452 användes på linjen Kolbäck-Eskilstuna-Flen 19191001-19550609. PKP står för postkupé.


2022-0618^2339 {Gustaf Lundman, Ärla} [oanvänt]

Top Betlehemskapellet i Ärla. Vykort från c:a 1925. Se 2020-365 ovan för mer information.

Top x
ur Sven Walléns samling
2020-141^151 {förlag ej angivet, nr 67 K} [ESKILSTUNA 5/9 1931]

Top Postgånget 1931


2022-0638^2345 {Folke Carlsson, Ärla} [ÄRLA 23/7 1932]

Top Ärla kyrka och prästgård samt delar av området Hamra. Vykort från 1930-1932, postgånget 1932. Den gamla kyrkan låg ungefär där den vita byggnaden efter kurvan ligger. I den byggnaden var det bl.a. fattigstuga.

ur Sven Walléns samling
2019-186^021 {vykortsfotopapper} [ÄRLA 27/7 1933]

Top Postgånget 1933

ur Sven Walléns samling
2022-0359^368 {Folke Carlsson, Ärla} [PKP 365 18/5 1937]

Top Flygfoto c:a 1936-1937

Top x

2022-1841^2351 {Folke Carlson, Ärla, nr 838} [ÄRLA 12/6 1940]

Top Bangården från åsen, vykort c:a 1939-1940, postgånget 1940. På andra sidan Stationsvägen, till höger om stationshuset, syns Folke Carlsons butiks skylt, alldeles under ett snedtak, se här nedan. Jämför också med 2023-0152 längre ner (se båda vykorten efter varandra under Särtryck).

ur Sven Walléns samling
2022-639^913 {Foto: Forslund, Eskilstuna}

Top Hörnan, Stationsvägen 6, med skylt "Ärla station". Fotografi c:a 1940-tal (skylten sitter på en randig stolpe enligt tidens direktiv: År 1935 fastställdes att stolparna till förbudstavlor som hade röd bård skulle målas i röda och gula fält, övriga märken med svart bård skulle ha svart-gula stolpar. Från 1952 skulle alla stolpar gulmålas). Fotograf Olle Forslund (enligt Eskilskällan) eller Lambert Lindberg, som utförde fotograferingsuppdrag med sin motorcykel.


2022-1781^1551 {Ärla Diversehandel, nr 309} [plundrat]

Top Ärla Diversehandel. Klaraborg, Stationsvägen 8. Cirka 1940


2022-1054^2349 {Folke Carlsson, Ärla, nr C 407} [ESKILSTUNA 7/10 1950]

Top Prästgården. Vykort från 1944, postgånget 1950.

ur Sven Walléns samling
2020-117^042 {Pressbyrån, nr 14475} [ÄRLA 18/7 1949]

Top Postgånget 1949

Top x

2023-0152^0098 {Folke Carlson, Ärla, nr J 429} [oanvänt]

Top Järnvägsstationen från åsen. Vykort från 1950, ej postgånget. Jämför med 2022-1841 ovan! Se båda vykorten efter varandra under Särtryck nedan.

ur Sven Walléns samling
2022-1151^1002 {[Gevaert] vykortsfotopapper} [ÄRLA 13/3 1951]

Top Vallåkra och Elme från luften 1950 (enligt vykortsskrivaren). Vägen mellan de två ladorna är Vallavägen och i bildens överkant syns Parkvägen.

ur Sven Walléns samling
2022-0635^0058 {AB. Stockholms Aero} [ÄRLA 28/12 1951]

Top Flygfoto 1950-1951

ur Sven Walléns samling
2019-161^021 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1334}

Top Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten nedan (P 1335 och P 1336)


2020-367^207 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1335}

Top Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten ovan (P 1334) och nedan (P 1336)

ur Sven Walléns samling
2022-1196^1008 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1336}

Top Flygfoto från 1954 - sannolikt från samma flygdag som de två vykorten ovan (P 1334 och P 1335)

ur Sven Walléns samling
2021-1368^864 {Pressbyrån, nr 14684} [ÄRLA 4/10 1956]

Top Mitten 1950-tal


2022-0636^2341 {Pressbyrån, nr 14684} [ÄRLA 1/8 1956]

Top Mitten 1950-tal


2022-0637^2343 {Pressbyrån, nr 14681} [oanvänt]

Top Mitten 1950-tal

ur Sven Walléns samling
2020-085^037 {Pressbyrån, nr 75101}

Top Mitten 1950-tal

Top x
ur Sven Walléns samling
2019-292^227 {Ultraförlaget A.B. 113 30 Stockholm}

Top Okänt år. 1960-talet?

Top x
ur Sven Walléns samling
2020-192^155 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr 290/1972} [...BERG 1 23/2 1994]

Top Flygfoto från 1972


2022-0640^2347 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr AS. 317} [ÄRLA 7/5 1983]

Top 1970-tal

Top x

2021-0541^160 {Carla-förlaget, Lysekil, nr 944} (manipulerad text)

Top Okänt årtal. Nuförtiden är det kaffe som serveras på byarådsmötena.

Top x

Särtryck

ur Sven Walléns samling
2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila}

Top Kortet klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning? Se 2020-034 ovan för digitalt återskapat vykort.


2022-1841^2351 {Folke Carlson, Ärla, nr 838} [ÄRLA 12/6 1940]

Top Bangården från åsen, vykort c:a 1939-1940, postgånget 1940. På andra sidan Stationsvägen, till höger om stationshuset, syns Folke Carlsons butiks skylt, alldeles under ett snedtak, se 2022-1841 längre upp på sidan.


2023-0152^0098 {Folke Carlson, Ärla, nr J 429} [oanvänt]

Top Järnvägsstationen från åsen. Vykort från 1950, ej postgånget. Se 2023-0152 längre upp på sidan.

Top x

Utanför Ärla


2022-0617^2337 {Foto: A. Schultérus} [oanvänt]

Top Skolbyggnaden ligger ungefär mittemot vägen till Ribbingelund. Vykort från c:a 1912, oanvänt. Anders August Karlsson (Schulterus från 1906), Fotograf. Ateljé Eskilstuna (D) [1910-1914 2], Köpmangatan 21 (Fotografregistret).


2021-520^2682 {E. Hertzmans förlag, nr 3482, 6512} [oanvänt]

Top Mosstorp, Ärila. 1920-talet? Mosstorp ligger sydväst om Ärla, på andra sidan väg 53.

 
Top x

Osäkert om det är Ärla

ur Sven Walléns samling
2023-1044^2559 {vykortsfotopapper} [handräckt till Stallarholmen]

Top Tre unga kvinnor försäljer blommor, låda märkt Ludvigsborg, i bakgrunden affärer för säckar och skor, kan vara Ärla, möjligen Eklångenn

Top x

Sorteras in


2024-0221 bild skan-3067

2024-0222 bild skan-3069