^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Boken "Skara-vykort berättar"

Utställning - Press - e-utställning - Boken (rättelser) - e-bok - Mina bilder från utställningen - Frågor - Sven söker - Kontakt - Andra vykort

Samtliga vykort och texter från utställningen "Skara-vykort berättar" finns i den bok som presenterades i samband med vernissagen 11 juli 2018.

 

Boken innehåller bilder (i ungefär naturlig storlek) på totalt 146 vykort jämte texter,
se några exempel nedan,  och finns att köpa genom Skara Gille.

Du kan också kontakta Sven som kan ha något exemplar liggande

Se också e-boken, den innehåller ytterligare cirka 150 vykort

Rättelser och kompletteringar

Rättelser och kompletteringar till boken version 1.5:

Sid 2: Ändring av versionsindikering från 1.5 till 2.2

Sid 3: Tillägg om vykortsstorlekar: ”äldre vykort har ofta storleken 9x14 cm, nyare ofta A6-storlek, 10,4x14,8 cm.”
Tillägg om vykortsreferens: ”{förlag, fotograf eller tryckeri + ev. nr}”.

Sid 3: Borttagning av duplicerad text om semi-topografiska vykort. (texten kvarstår på sid 5).

Sid 5: Tillägg i texten till vykortet 2015-200: ”På detta kort hittar man vyer från Bangården, Läroverket, Bankhuset (1904), Gunnar Wennerbergsgatan 10, Elverket, Seminariet, Stortorget, Domkyrkan, Tingshuset, Biblioteket, Järnvägsstationen, Hötorget, Järnvägsgatan, Bryggeriet, Muhrs villa, Flickskolan, Stadskällaren, Brobacka och Stadshotellet.”

Sid 5, 6: Omflyttning av vykorten 2015-055 och 2014-431 (för att få plats med texten ovan).

Sid 7: Ändring av vykortsreferens från 2014-010 till 2013-410 (oförändrat vykort).

Sid 21: Förtydligande om plats för Sparbankens andra byggnad: ”(där rakstugan står)”.

Sid 32: Komplettering avseende F. O. Högbergs: ”och F. O. Högbergs med 15-öresbasaren”.

Sid 41: Tillägg i texten till vykort 2014-402: ”(det fanns en Sahlströmska Fabrikens AB i Jönköping, de tillverkade bl.a. ullprodukter.)”

Sid 48: Fotot längst upp på sidan är från sekelskiftet, 27/5 1901 enligt uppgift på fotots baksida.

Sid 53: Ändring i texten till vykort med ref 2013-300 Skolgatan 1942: Skrädderiet till höger är David Carlssons enligt upplysning från hans dotter Agneta.

Sid 55: Förtydligande ang. Djäkneskolan (gamla Läroverket).

Sid 60: Ändring av vykortsreferens från 2014-005 till 2013-405 (oförändrat vykort).

Sid 63: Tillägg i texten om S:ta Annagatan: ”Gatan går utefter östra gränsen för S:t Anne äng.”.
Korrigering avseende gatans namn som skall vara S:ta Annagatan (två ställen samt på sid 3).
Korrigering avseende S:t Catharinægatan (nu S:ta Katarinagatan).

Sid 64: Förtydligande avseende vykortets ålder: ”Vykortet är från c:a 1900; talet 1875 i bilden är ett trycknummer, alltså ej årtal (vilket antyds i (Carlsson, 2001)).”.

Sid 64 ff Korrigering av stavning Landtmanson (tre ställen).

Sid 67: Kompletteringar avseende Villa Essborg: ”Byggherre var folkskolläraren Johan August Essén i Österplana som dock inte fick bo så länge i familjens nya hus byggt 1892, han avled 1901. Kvar i huset bodde tvillingarna Signe och Sara, två av familjens fem barn. Huset byggdes om 1951.”
Korrigering avseende kvartersnamnet då kvarteret Enen numera ingår i kvarteret Boken.

Sid 72: Komplettering avseende Kämpagatan: ”Vid den tiden gick Kämpagatan från Skolgatan till Bangårdsgatan, motsvarande idag Tullporta- och Nils Billstensgatorna (Wirén, 1996).”.

Sid 77: Kompletteringar avseende 2016-098 (Jarlagatan) ”[... fotograferad 1938] från Gällkvista gärde” samt ”Hitom Frälsningsarméns byggnad från 1895 ligger Mellgrens lada.”

Sid 79: Uppdatering av Litteraturförteckning.
./.
2018-11-16 17:35:00

Korrigeringar och kompletteringar till versionerna 2.2 och 1.5.

Sid 2: Ändring av versionsindikering från 2.2 till 3.1.

Sid 24: Tillägg: "Badhuset vid Stadshotellet stod klart att tas i bruk sommaren 1905, arkitekt Ernst Torulf."

Sid 32: Komplettering avseende Högbergs 15-öresbasar: "15-öresbasaren var en del i Högbergs butik och det finns inget samband mellan denna och American Bazar."

Sid 48: Tillägg årtal c:a 1900 som tid för bilden (27/5 1901 enligt uppgift på fotots baksida).

Baksida: Ny QR-kod (inkluderar webbadressen www.sawa.se/sg)
./.
2018-11-16 17:37:00

Hämta fil med ovanstående: (filen innehåller även sidorna 5 och 6, med de omflyttade vykorten)

 

Korrigeringar och kompletteringar till versionerna 3.1, 2.2 och 1.5.

Sid 2: Ändring av versionsindikering från 3.1 till 4.1.

Sid 4: Förtydligande KPI till konsumentprisindex samt textförbättring.

Sid 11: Ändring årtal till c:a 1960 (2015-105) samt komplettering ”Skolgatan 10 byggdes 1957-1958, Skolgatan 4 revs 1960-1961”.

Sid 14: Tillägg (till 2014-200): ”Krävdes det en arkeologisk utgrävning på Brända Tomten och en byggherre som hade råd att bekosta en sådan?”.

Sid 15: Korrigering av årtal till 1932-1936 för vykort 2014-018.

Sid 19: Korrigering avseende kioskerna vid järnvägsstationen (2013-048): ”I den vänstra (östra) kiosken, från 1903, huserade Pressbyrån och den högra, där sedan ställverket byggdes, var Järnvägskiosken.”.

Sid 32: Förtydligande i texten att börja (2015-024): ”Bortom apoteksbyggnaden syns Wilsonska huset (där sedan Zettervalls flyttar in), därefter Jonas Petterson-Olins hus (där bl.a. Foto-Centralen och American Bazar huserade).”.

Sid 32: Centralhotellets byggår (2015-076): ”Byggnaden uppfördes någon gång mellan 1908 och 1913.”.

Sid 49: Tillägg till 2013-923, efter ”Zettervalls”: och lite till höger syns Centralhotellet.”.

Sid 54: Byte av vykort (klockare Palms hus, från 2014-478 till 2013-946) och ändring i texten till: ”Ester [Thörnqvist] skriver 9/8 1929 till sin syster eller dotter Hildur om Bertil [Söderpalm] som idag ’förrättat sin första vigsel som borgmästare, på Rådhuset’. Bertil är rådman, son till bankkamrer Axel Söderpalm och Ester Törnqvist, Bertils hustru Anna Strandell f 1905, barn Sven Anders f 1933, Kristina f 1940. På klockare Palms hus skyltar försäkringsbolagen Valand och ’Nye Dansk’. På huset sitter även en skylt 108 vilket är tomtnumret.”

Sid 55: Komplettering med träbyggnaden på folkskoletomten (2013-125): ”På folkskoletomten byggdes 1881 även en träbyggnad, innehållanden sockenstuga, lärosal, en slöjdsal samt två lärarinnebostäder (Skara III, s. 219).”.

Sid 63: Notering till 2015-268 om nummer 1870 som är ett plåtnummer, inte årtal.

Sid 70: Korrigering avseende mammas seminarietid till ”två år i mitten på 1950-talet” samt kompletteringar avseende min skolgång (2014-294).

Sid 74: Tillägg till 2016-038: ”I åttan bodde mormorsmor Viola Nilsson.”

Sid 75: Ändrat vykort (Tingshuset, 2011-081 till 2018-093), tillägg om vykortsskrivaren Agda.

Baksida: Ny QR-kod.
./.
2021-01-09 SAW 21:04:00

 

Korrigeringar och kompletteringar till versionerna 4.1, 3.1, 2.2 och 1.5. Understrukna ändringar endast vid ev. nytryck.

Sid 2: Ändring av versionsindikering från 4.1 till 5.x.

Sid 19: Uppgifter om arkitekten bakom Stationsbyggnaden (Carl Österman, inte Ragnar Östberg).

Sid 20: Datum för Björndammen är senast 17/7 1953.

Sid 67: Korrigeringar avseende Villa Essborg, texten att lyda:: ”Villa Essborg. Malmgatan 37, stadsäga 278, kv Boken 42. Huset byggt 1892 står kvar, fast inte längre så oskyddat som här, på Händavägen som Malmgatan från Peter Hernqvistgatan hette tidigare. Byggherre var folkskolläraren Johan August Essén i Österplana som flyttar in med familjen senast år 1900, man hade även inneboende. Huset byggdes om 1951.”. Den tidigare texten innehåll felaktigheter om byggherren.

Baksida: Uppdaterad information, ny QR-kod (www.sawa.se/skara).
./.
2021-07-21 SAW

 

 

Vill du få kontakt med mig?
Har du svar på mina frågor, kompletteringar och korrigeringar, eller egna funderingar?
Hör av dig till mig på mejl eller mobil .

Exempel-sidor

Några sidor ur boken

Frågor

Några frågor och funderingar

För samtliga frågor är jag tacksam för tidsperiod och källa.

Har du svar på mina frågor, kompletteringar och korrigeringar, eller egna funderingar?
Hör av dig till mig på


1. Vedholmen ska ha flyttats i samband med att den nya posten skulle byggas på 1970-talet, vart flyttades den, när flyttades den och när revs den?

2. Klar.
3. Klar.


4*. Pågår renovering av Teaterhuset? Kan det vara då man plockade bort tornhuven (de sitter kvar på fotot)? När?

5. Klar.

6. När på 50-talet anlades Björndammen? (den fanns definitivt 22 juni 1954)
6a. Klar

7. Järnvägsgatan: När togs Westermarkska husets tornhuvar bort? (senast 1936)

8. Hur ändrades Stadshotellet efter branden 1909?

9. När fick Stadt balkongen på framsidan?


10*. Bortom Västra Kungshusgatan, sett från Badhuset: Kan det vara brandstationens torn som syns i fonden?
10a. Vilket café är det som skyltar på Västra Kungshusgatan (1915)? (Zetterbergs, nuvarande Nockes låg på Djäknegatan, men var detta en tidigare plats?)

11. Stadskällaren: Den tidigare byggnaden från 1886 lär ska ha flyttats 1930 till Folkungagatan 3 – Stämmer det? Källa?


12. Stadskällaren: På teaterhusets fasad skyltas "Motor & Gummi-Reparationer". Vem är det som skyltar (1932 - 1936)?


13*. Vem erbjuder rum för resande vid Djäknegatan / Västra Kungshusgatan (1913)?

14. Klar

15. Stortorget (södra sidan): Apoteksbyggnaden (där apoteket låg fram till 1904) uppfördes 1859. Bodde Centralhotellet i den byggnaden?


16. Stortorget: När uppfördes Centralhotellets byggnad? Såg det likadant ut före som efter branden 1913?
16a. När flyttade Karl Hanssons Hatt-, Möss-, Pälsvaru- & Herrekiperingsaffär in resp ut från (nord-östra) hörnaffären?
16b. Klar.
16c. Klar.

17. Stortorget: Varför tog det så lång tid att bestämma vad som skulle byggas på Brända tomten? Fanns det krav på arkeologisk utgrävning innan ny byggnad kunde uppföras?

18. Klar.
19. Klar.


20. Hötorgsgatan: Var låg Röningbergs verkstad i förhållande till Hötorgsgatan och Stadskällaren? Är det kopparslagargården där han hade verkstaden (och någon annan före honom), eller var det en annan byggnad?


Karta från 1909 (klicka för större bild i nytt fönster)
1: Lybergska huset
2:
3:
4:
5: (Skara Konsumtionsförening och Nordins)
6: (Engstrands Charkuteriaffär)
7:
8:
a:
b:
c:
d:
e: Röningbergs?
f: Stadskällaren
g:


21a. Vad heter huset rakt fram, där N. E. A. Appelgrens Bokbinderi bor, när byggdes det och när revs det? Nordinshuset från (troligen) 1840 revs februari 1988.
 
21b. Vad heter huset rakt fram där Oscar Ahlströms Möbleringsaffär bor, när byggdes det och när revs det? Före eller efter N. E. A. Appelgrens Bokbinderi?
Vem är det som står i ingången till vilken cigarraffär? Vad gjorde Sahlströmska Fabriken och dess agent Ester Rehn?

21. Hötorget: Vilka var husen längst ned på Hötorget, kv Bifrost, och under vilka tider?
21c. Huset där Engstrands Charkuteriaffär bor, byggår, rivningsår? Skara Konsumtionsförening (Nordinshuset) (fanns 1905 enl E. Carlsson Skara)?
21d*. Vem är det som står i ingången till vilken cigarraffär? Vad gjorde Sahlströmska Fabriken och dess agent Ester Rehn? (det fanns en Sahlströmska Fabriken i Jönköping)

22. Tog Gösta Wickberg över efter Elin Håkansson (Marumsgatan 8)?


23. Detta är inte Klostergatan utan Järnvägsgatan, sydöstra hörnet av första bankhuset.

24. Skolgatan: När lämnade gamla Spritbolaget Skolgatan 1, och vart flyttade man? Klostergatan?

25*. Klar

26. Källeskolan: träbyggnad från 1881?

27. Viktoriasjön: Lillsjön anlades 1912-1913. Stämmer det att man behövde byggmaterial för järnvägsbanken (omläggningen av järnvägen mot Lundsbrunn), och att det resulterade i Lillsjön?

28*. Klar
29*. Klar


30*. Gunnar Wennerbergsgatan (Alandersgatans mynning till vänster): Vilka är husen? När revs de? När revs de nuvarande husen (Bullerbyn)? Vad ska det bli nu?


31. När bodde arbetsförmedlingen på Hindsbog 17?

32. När hade Simonsson cykelverkstad i källaren till Villa Vesta, Härlundagatan 3?


33. Folkungagatan: Bonnpalatset, är det stenhuset på Folkungagatan 8 (Sandberg, Ortnamnen i Skara, 1943) eller trähuset på Folkungagatan 6 (Bebyggelseinventering i centrala Skara 1970-71)?


34*. Vattentornet: Söder om vattentornet står en liten byggnad – vad användes den till? När uppfördes den och när revs den?
(troligtvis pumphus till den brunn som togs upp där)

35. Klar
36. Klar

37. När uppfördes motellet, när revs det och vilka namn har det haft?

38. Brokebro (Falköpingsvägen) – När är den byggd?
./.

Vill du få kontakt med mig?
Har du svar på mina frågor, kompletteringar och korrigeringar, eller egna funderingar?
Hör av dig till mig på mejl eller mobil .

Kontakt

Vill du få kontakt med mig?
Har du svar på mina frågor, kompletteringar och korrigeringar, eller egna funderingar?
Hör av dig till mig på mejl eller mobil .

Skara-vykort • Skara-böcker • Skara-iana • Frimärken

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!