^^^ ^^^

Svens Skara-bibliotek

 

Lista över några ytterligare Skara-böcker i mitt bibliotek

 

Titel

Författare

Tryckår

...alltifrån Skaraborg

Nilsson, Stig "Gits"

1963

1919--2019 Byggnadshistorisk rapport

Syrén, Oskar

2019

Adressförteckning över fastigheterna i Skara Stad

 

1928

Almanack 1894-1896, 1898-1910, 1913-1916, 1922-1923, 1927-1928, 1931, 1946

 

 

Astronomiskt observatorium i Skara

Welin, Sanfrid

1943

Bebyggelseinventering i centrala Skara 1970-71

 

1977

Berättelse om anläggning af Vattenlednings-, Dränerings- och Elektricitetsverk i Skara under åren 1897 - 1899

Juhlin, Collvin, Christenson, Horneij, Muhr

1901

Berättelse om Skaras helsobrun kallad Skara Lisa

 

1964

Berättelse öfver Kongl. Veterinär-Inrättningens i Skara verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret ifrån d. 30 Aug. 1877 till samma dag 1878.

Forssell, N. E.

1878

Beskrivning över Skara

 

1935

Bland Skaraborgare under 100 år

 

1965

Botaniska trädgården i Skara. En anläggning med

Nilsson, David

 

Brandordning för Skara stad

 

1911

Brandordning för staden Skara

Bolinder, A.M.

1876

Busstidtabell gäller från 11 juni 1979 - 8 juni 1980 från Lidköping Skara Skövde

 

 1979

Byggnadsordning för Skara stad

 

1876

Den senmedeltida stenbyggnaden på Zettervallska tomten

Sandberg, Erik & Karlgren, E G

1961

Elva år med Elfte augusti-gruppen 1970-1980

 

1980

Ett och annat från den gamla staden Skara [samtliga årgångar]

 

1961-2017

Ett och annat från den gamla staden Skara, Register 1961 - 1999

 

2000

Ett sekel med elektricitet och vatten i Skara. 1898-1998

 

1998

Föreningen Norden i Skara under femtio år 1945 -1995

Richardson, Gunnar (red)

1995

Förteckning öfver Skara brandkår 1888

 

1888

Gamla Skarabilder

Welin, Sanfrid

1925

Hushållningssällskapets förvaltningsbyggnad

Johansson, Arne

 

I Skara - Människor och miljöer, Minnen och reflexioner

Nilson, Allan T

2009

Jubileumsutställningen i Skara 14-16 juni 1957

 

1957

Katalog öfver Skara Högre Elementarläroverk Höstterminen 1871

 

1871

Kinnekulle, Valle härad, Skara och Lidköping (Vägvisare för resande till Kinnekulle, Valle härad med Axevall och Varnhem samt Skara och Lidköping) utan annonsbilaga

Strömbom, N. G.

1889

Krönikebrunnen i Skara

Welin, Sanfrid

1939

Källarbyggnaden på Zettervallska tomten

Sandberg, Erik

1947

Lasse i Berget - Historien om den märklige jägaren och grottmänniskan i Husaby

Björe, Einar

1979

Lekt och Lärt i Skara.

Holmstedt, Gustaf

 

Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg 1874-1924

Bergqvist, Gillis T

1924

Lokal hälsovårdsordning för Skara kommun

 

1972

Lokala och kontinentala perspektiv. Skarastudier. Tredje samlingen

 

1999

Med rötter i Kråkestan.

Berggren, Gunnar

1997

Medeltidsstaden 24. Skara

Sigsjö, Ragnar

1980

Mina minnen med anledning av Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägs 50-årsjubileum 1874 - 1924

Lindberg, Albert

1981

Mina roligaste historier

Bengtsson, Sixten "Västgöta"-

1972

Moderna Skara

 

2010

Nedslag i Västergötlands Industrihistoria

Nissen, Peter (red.)

2000

Om prebenden vid Skara läroverk. En historisk återblick

Nilsson, David

1954

Ortnamnen i Skara

Sandberg, Erik

1943

Oxaskolan i Skara 100 år

Skara lantbruksskoleförbund

1984

Porträttgalleri från Skaraborgs län

 

1933

Posthistoria Skaraborg 1818-2000 : Skaraborgs post och järnvägshistoria, postanordning och stämpelfakta

Mårtensson, Börje

2012

Programbok IOGT Skara-Elfsborgs distrikt 1905

 

1905

Reglemente för drätselkammaren i Skara

 

1865

Röda sprutan. Förteckning öfver Skara värnepliktiga brandkår 1911.

 

1911

Scarex 1988

 

1988

Skara

Swensson, Hugo

1952

Skara

 

1957

Skara

Carlsson, Ernst

2001

Skara - förr och nu

Karlsson, Gösta (red)

1975

Skara 1000 jubileumsutställning 1988

Olofsdotter, Ing-Marie

1988

Skara 1000 års staden

Karlsson, Britt (Traneving)

 

Skara 1863-1913. Minnesskrift till 50-årsdagen af Stadsfullmäktigesi Skara första sammanträde den 10 oktober 1863

Dahlgren, Sven (red)

1913

Skara Amatörklubb 50 år 1992

 

1992

Skara Brandförsvar 100 år 1899-1999

 

1999

Skara Domkyrka

Hildebrand, Hans

1894

Skara Domkyrka

Nordin, Fredrik; förord: Sigsjö, Ragnar

1999

Skara Domkyrka, kort historik och vägledning

Sigsjö, Ragnar

1986

Skara Domkyrka. Kort historik och vägledning

Wideen, Harald

1949

Skara folkskoleseminarium 1842-1935

Cederbom, L. A.

1934

Skara företagskatalog

 

1990

Skara Gille 1948--2018

 

2018

Skara Guide

 

 

Skara hantverks- och industriidkareförening 1847-1947

 

1947

Skara hospital. Kort historik

Welin, Sanfrid

1946

Skara Högre Allmänna Läroverks Katalog Höstterminen 1913

 

1913

Skara i forna dagar - Åtta bilder

 

1988

Skara Kakelfabriks katalog 1908

 

1908

Skara kommun. Kulturhistorisk inventering 1983

Carlquist, Thomas o Björkman, Eva

1983

Skara källa. Berömd vattenförsörjare för Skara stad

Welin, Sanfrid

1948

Skara läroverk 1641-1941

Holmstedt, Gustaf

1941

Skara och Vara fögderiers taxeringskalender

 

1950

Skara Skolscen - från idé till förverkligande

Proft, Carl Erik

1992

Skara som skolstad

Dahlgren, Sven

1924

Skara stad i stöpsleven

Welin, Sanfrid

1950

Skara stads brandväsen 1899 - 1949

 

1949

Skara stads gatunamn

Wirén, Göte

1996

Skara stads äldre gator och torg

Sandberg, Erik

1948

Skara tätort - bebyggelsehistorisk inventering.

 

1985

Skarabilder

Rehn, Stig

1993

Skaraborg från flydda dagar

 

1983

Skaraborgs läns Hushållningssällskap 1907 - 1957.

 

1957

Skaraborgs läns Slakteriförening 30 år

 

1965

Skarakalendern vintern 1935 - 36

 

1935

Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg SKWJ 1886-1903

Malke, Alfred

1970

Skara-Lundsbrunns järnvägar

Landin, Ingmar

1997

Skaraprofiler 1995

Andersson, Håkan o Clausson, Stefan

1995

Skarastudier, andra samlingen (inkl Skara stad i stöpsleven av Sanfrid Welin)

 

1951

Skara-vykort berättar

Wallén, Sven

2018

Skolpojke i sekelskiftets Skara

Hedvall, J. Arvid

1955

Skolseder från Skara

Nilson, Allan T

1948

Smalspårsepoken i Skara - i ord och bild

 

1983

Stadsfullmäktige i Skara 75 år 1863  30/10  1938

 

1938

Stadsvandring i Skara

 

 

Svenska Topografiska Sällskapet i Skara

Welin, Sanfrid

1950

Sverige. Geografisk beskrivning. Del IV: Göteborg och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län.

 

1933

Sveriges Städer nu och Fordom. 4. Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län. av Albin Roosval (red).

 

1921

Taxeringskalender över Skara fögderi 1955

 

1955

Turistfolder Skara 1000-årsstaden

 

 

Utblickar - Jubileumsskrift

 

1997

Vems är bilen? Skaraborgs (R) län, 1936; nr 1 -- 6738

 

1936

Vägvisare för Skara 1921

 

1921

Vägvisare för Skara 1925

 

1925

Vägvisare i Skara 1902

 

1902

Västergötland-Göteborgs järnvägar

Mannerfelt, Måns (red)

1980 (1948)

Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift, Fjärde delen, Andra häftet

Welin, Sanfrid

1927

Västgötahistorier

Ljunggren, Ragnar (red)

1941

Yttre kjännetecken på en wäl- eller illa-skapad hästkropp, samt bästa sättet at sko en häst

Hernquist, Petr.

1793

 

 

Till salu

Du hittar mina till salu-böcker, -frimärken, -vykort och andra -saker på Bokbörsen och på Tradera - hör av dig om du är intresserad! Hör gärna av dig om du kan fylla någon eller några av mina luckor!

Länk till Bokbörsen Tradera